Fizička aktivnost za decu

Fizička aktivnost za dete u dobi od 6 do 11 godina predstavlja jedan od najznačajnijih podsticaja rasta
i razvoja.

Uz intezivan rast i razvoj, kroz koji prolaze deca tog uzrasta, obeležja tog životnog razdoblja su aktivnosti poput hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i druge. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomerno nego postupno u igri.
Dokazano je da se motoričkim razvojem podstiče i emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj dece. Nedostatak igre i mogućnosti za sudelovanje u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj dece.
Roditelji često imaju pogrešno mišljenje da će deca svoje motoričke potencijale razviti sama od sebe.
Zato je potrebno organizovati adekvatne programe fizičkog vežbanja za svu decu, bez obzira na njihove
sposobnosti, omogućiti razvoj, pre svega njihovog motoričkih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala.
SAM_0775

Pogledajte ostale aktivnosti...