Milana Vladisavljević

Milana Vladisavljević

Student master studija na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Diplomirala na osnovnim studijama pomenutog fakulteta i stekla zvanje diplomiranog profesora...

Nastavak...