Ivana Dobrnjac

Ivana Dobrnjac

Ivana Dobrnjac master profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Odbranila master rad na temu „povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa...

Nastavak...